Trong kì thi thi IELTS để có thể lên được 1-2 điểm IELTS là sự cố gắng rất lớn. Thế nhưng trên thực tế, nếu biết cách làm bài thi IELTS đạt đểm caobạn vẫn có thế nâng mức điểm IELTS của mình lên đáng kể. Ít nhất, nếu nắm vững được cách làm bài thi IELTS, bạn có thể tiết kiệm được thời gian và tăng thêm ít nhất 0.5 điểm cho mỗi kỹ năng.

Chúng ta hãy phân tích một số các kỹ năng trong quá trình làm bài thi IELTS sao cho hiệu quả nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *